stapčari

stapčari, sredozemna dlakavica, Antedon mediterranea
stapčari (Crinoidea), morski ljiljani, krinoidi, morski beskralježnjaci iz skupine bodljikaša (Echinodermata). Tijelo oblika čašice ima 5–10 razgranatih krakova. Slabo je pričvršćeno za podlogu dugim drškom sastavljenim od niza vapnenastih članaka. Razdvojenog su spola. Neke vrste slobodno plivaju kad spolno sazru, npr. sredozemna dlakavica (Antedon mediterranea).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: