Stokes, George Gabriel

George Gabriel Stokes
Stokes, George Gabriel, irski matematičar i fizičar (Skreen, 13. VIII. 1819 – Cambridge, 1. II. 1903). Studirao u Cambridgeu, gdje je bio prof. od 1849–1903. Tajnik (od 1854) i predsj. (1885–92) Royal Society. Pridonio hidrodinamici, teoriji elastičnosti, spektralnoj analizi, teoriji apsorpcije svjetlosti. U hidrodinamici izveo formulu za silu otpora gibanju sfernog tijela u viskoznom fluidu (zakon viskoznosti ili Stokesov zakon). Među prvima uvidio važnost fluorescencije koju je tumačio time što fluorescentne tvari same svijetle zbog toga što u sebe prihvaćaju svjetlost koja na njih pada. Pridonio valnoj teoriji svjetlosti i konceptu etera. Bavio se vektorskom analizom i geodezijom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: