Tivat

Tivat
Tivat, grad na J Crne Gore; 10 359 st. Leži na ist. obali Tivatskoga zaljeva u Boki kotorskoj. Kao grad. naselje razvija se od XIX. st. Između dvaju svj. ratova ratna luka i voj. brodogradilište. Turist. središte. Međunar. zračna luka; marina. Naseljen u ant. doba. U sr. vijeku u posjedu kotorskih, dobrotskih i prčanjskih patricijskih obitelji (ljetnikovci obitelji Buća i Luković). Župna crkva sv. Antuna iz XIV. st.; crkve sv. Srđa i sv. Šimuna. Na nedalekom otočiću isprva benediktinski, a od XV. st. franjevački samostan. Povijesno grad s većinskim hrv. stanovništvom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: