štafelaj

štafelaj (njem.), slikarski stalak ili postolje na kojem slikar izrađuje sliku. Štafelajno slikarstvo, naziv za slikarstvo koje se izrađuje na slikarskim stalcima (za razliku od zidnoga slikarstva).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: