Tabula Traiana

Tabula Traiana
Tabula Traiana (Trajanova ploča), lat. natpis koji je dao uklesati rim. car Trajan o. 100. u Donjoj klisuri u Đerdapu na desnoj obali Dunava kao spomen-ploču o gradnji ceste.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: