telefon

telefon, Axesstel, 2005.
telefon, Siemens, 1929.
telefon, Bell, 1876.
telefon, Ericsson, 1912.
telefon, el. komunikacijski uređaj za prijenos govorne informacije između dvaju ili više sugovornika na daljinu. Sastoji se od mikrofona koji zvučne valove pretvara u el. impuls, od slušalice koja pretvara el. signal ponovno u zvučni, i od svih ostalih elektron. sklopova koji su potrebni za pretvaranje el. signala u oblik (analogni ili digitalni) pogodan za prijenos do drugog sugovornika, žicom ili bežično. Prvi primitivni telefon izumio je Nijemac Johann Phillip Reis (1861), koji mu je i dao ime, a kao izumitelj prvog upotrebljivog telefona smatra se Amerikanac A. G. Bell (1876), iako je zbog upotrijebljene tehnologije taj telefon bio vrlo malena dometa.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: