tenk

tenk, hrvatski Degman
tenk, M-84
tenk (engl.), oklopno borbeno vozilo na gusjenicama i s okretnom kupolom. Vrlo je pokretan, dobro zaštićen i s velikom vatrenom moći. Upotrebljava se za borbu protiv žive sile i borbenih sredstava. Ima posadu od 3–5 ljudi. Javlja se u I. svj. ratu, a vrhunac uporabe bio je u II. svj. ratu. Tenkove proizvodi malo zemalja, među kojima je i Hrvatska.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: