Težak, Božo

Težak, Božo, hrv. kemičar i informacijski stručnjak (Varaždin, 27. VII. 1907 – Zagreb, 16. V. 1980). Diplomirao kemiju na Tehnol. fak. u Zagrebu 1930, doktorirao u Ljubljani 1945. Red. prof. zagreb. PMF-a, utemeljio ili potaknuo osnivanje niza institucija u Zagrebu: Škole za civilnu zaštitu (1938), fizikalne kemije u Institutu “Ruđer Bošković”, Referalnog centra (1967) i dr. Osnivač i ured. časopisa Scientia Yugoslavica i Informatologia Yugoslavica, ured. časopisa Croatica Chemica Acta i Sveučilišni vjesnik, organizator poslijediplomskih studija iz bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti (1961) te prvi predsj. Društva za informatiku. Bavio se mogućnostima određivanja sulfata uz olovo, taložnim procesima i procesima na granici faza. U njegovu je čast Hrv. kemijsko društvo utemeljilo medalju “Božo Težak” koja se dodjeljuje kemičarima za iznimne doprinose hrv. i svj. znanosti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: