Thälmann, Ernst

Thälmann, Ernst, njem. političar (Hamburg, 16. IV. 1886 – Buchenwald, 18. VIII. 1944). Kao mladić socijaldemokrat, 1920. pristupio Komunist. partiji (KP) Njemačke. God. 1923. vođa radničkog ustanka u Hamburgu; iste god. postaje član Centralnoga komiteta KP-a, a 1925. predsj. KP-a. Iste god. i 1932. kandidat na izborima za predsj. republike. Pred nacist. opasnošću zalagao se za jedinstvo svih radničkih pokreta. God. 1933. utamničili ga nacisti. Višegodišnji pokušaji intelektualaca diljem svijeta (apeli R. Rollanda, H. Manna, H. Barbussea i dr.) da ga se pusti iz zatvora ostali su bez uspjeha. Ubijen u koncentracijskom logoru Buchenwald.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: