transliteracija

transliteracija (lat.), prenošenje pisanoga teksta iz jednoga alfabeta u drugi, tako da se uvijek jednoznačno može vratiti u polazni oblik (što se, primjerice, u transkripciji i ne može). Osnovno bi načelo trebalo biti da se imena iz drugih jezika transliteriraju, i to po jasnim standardima. Polazište su obično transliteracije iz pojedinih struka (npr. slavističke latinične transliteracije ćirilica), i one se prihvaćaju dalje (npr. po normama ISO). Rusko prezime Ельцин u transliteraciji je Eľcin (u hrv. transkripciji Jeljcin, u engleskoj Yeltsin). Ime za ukr. grad Чорнобиль u transkripciji je Čornobyľ (u hrv. transkripciji Čornobilj; rus. je egzonim Чернобыль, što je u transliteraciji Černobyľ). Za rus. prezime Мартынов imali bismo transliteraciju Martynov (hrv. transkripcija toga bila bi Martinov), za odgovarajuće bjelorusko prezime Мартынaў transliteracija bi bila Martynaw. Za neke jezike ima i više nego jedan transliteracijski sustav.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: