agresivnost

agresivnost 1. Karakterno svojstvo pojedinca koje se očituje u sklonosti prema napadanju, nasilju, svadljivosti, šokiranju društvene okoline i sl. 2. Biopsihološko svojstvo utemeljeno na instinktu samoodržanja i težnji za afirmacijom ličnosti; očituje se u činu nasilja na sve što sprječava ili bi moglo spriječiti zadovoljenje životnih potreba ili štetiti društvenom ugledu, uspjehu, slobodi djelovanja i sl. Može biti posljedica frustracija, katkad se, u nemogućnosti obračuna s protivnikom, okreće protiv vlastite ličnosti (samoubojstvo). Prema psihoanalizi agresivnost se zasniva na posebnom nagonu (njemački: Aggressionstrieb) koji izvire iz primitivnog seksualiteta (sadizam) ili odražava potisnute težnje.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: