trokut

trokut (odozgo): pravokutni, oštrokutni i tupokutni
trokut, mat. geometrijski lik što ga zatvaraju tri prave stranice. Ima tri kuta i tri vrha. Vrhovi se obično označavaju velikim latinskim slovima (A, B, C), a stranice malim slovima (a, b, c). Za svaki trokut vrijedi: a + b >c, a + c > b, b + c > a (nejednakosti trokuta). Zbroj kutova u trokutu je 180°. S obzirom na stranice, razlikuju se jednakostranični, raznostranični i jednakokraki t., a s obzirom na kutove pravokutni, oštrokutni i tupokutni t. T. je jednoznačno određen trima stranicama ili dvjema stranicama i kutom među njima, ili stranicom i kutovima uz tu stranicu, ili dvjema stranicama i kutom nasuprot većoj stranici. Elementi pravokutnoga t. određuju se iz trigonometrijskih funkcija, a bilo kakvog trokuta iz poučka o sinusu, poučka o kosinusu i poučka o tangensu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: