Trubeckoj, Nikolaj Sergeevič

Nikolaj Sergeevič Trubeckoj
Trubeckoj, Nikolaj Sergeevič, rus. jezikoslovac (Moskva, 16. IV. 1890 – Beč, 25. VI. 1938). Od 1919. u Sofiji, zatim u Beču i drugdje. Bavio se proučavanjem raznih jezika: slavenskih, kavkaskih, uralskih i dr. Zasnovao fonologiju kao posebnu granu jezikoslovlja (gdje se glasovi iz glasovnoga fonda jednoga jezika promatraju samo kao skup onih glasova tipova koji svojom opozicijom mogu uvjetovati značenjske razlike /npr. dub–kub–lub–rub–zub/). Gl. djelo Osnove fonologije (1939).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: