urota

urota, poseban oblik zločinačkog udruživanja radi počinjenja kaznenog djela protiv države, drž. i polit. poretka, integriteta zemlje, protiv života predstavnika vlasti i sl. Tajno udruživanje radi djelovanja protiv nekoga ili nečega.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: