ustavotvorna skupština (konstituanta)

ustavotvorna skupština (konstituanta), predstavničko tijelo izabrano s ciljem donošenja novog ustava ili mijenjanja postojećega. Obično se saziva nakon, ili za vrijeme, značajnih događanja, određenih ratom, revolucijama, referendumima, stjecanjem neovisnosti, kada postoji jaka polit. volja za uređenjem temeljnih polit. odnosa u nekoj zajednici, državi ili naddržavnoj zajednici, npr. EU. U. s. je sastavljena od ad hoc izabranih predstavnika čiji mandat završava trenutkom usvajanja ustava, a njezin rad utvrđen je posebnim, također ad hoc pravilima, koje određuju način rada i usvajanja ustava.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: