Uzdolje

Uzdolje, selo u Dalmaciji, općina Biskupija, Šibensko-kninska županija; 214 st. Smjestilo se u Kosovu polju. Ostaci starohrv. crkvice sv. Luke. Na sačuvanim fragmentima oltarne pregrade (datirane 895) spominje se ime hrv. kneza Mutimira.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: