Valpovo

Valpovo, dvorac
Valpovo, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Osječko-baranjskoj županiji, u Podravini, 25 km sjeverozapadno od Osijeka. Grad ima 7406, a gradsko upravno područje 11 563 stanovnika (2011). Nalazi se na cesti Osijek–Donji Miholjac i željezničkoj pruzi Belišće–Osijek. Poljoprivreda; stočarstvo. Šumarstvo. Drvna i prehrambena industrija. Nedaleko od grada ležišta su nafte i zemnoga plina. Muzej Valpovštine (osnovan 1954) s bogatom arheološkom, povijesnom i etnografskom zbirkom. Župna crkva Začeća Marijina (1722) s vrijednim orguljama iz 1805; kraj crkve spomenik je sv. Ivanu Nepomuku (1725). Burg se spominje 1438. Bilo je pod vlašću Osmanlija 1543–1687. Od 1721. bilo je u posjedu obitelji Hilleprand-Prandau, koja je početkom XIX. st. burg pregradila u dvorac, a u posjedu obitelji Normann od 1885. Na sjevernom dijelu grad je srastao s gradom Belišćem. Rodno je mjesto hrvatskoga književnika, znanstvenika i filologa Matije Petra Katančića. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: