Agenor

Agenor (grčki: Agénōr), prema grčkoj mitologiji, sin Posejdona, boga mora i Libije; osnivač grada Tira, praotac Feničana. Kada mu je Zeus u obliku bika oteo kćer Europu, poslao je u potragu za njom sinove Kadma, Feniksa, Kiliksa, Fijneja i Tasa.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: