Aglaura

Aglaura (grčki: Áglauros), u grčkoj mitologiji, kći atenskoga kralja Kekropa; žrtvovala se za domovinu, na traženje proroštva, bacivši se sa stijene; na obronku Akropole podignuto joj je svetište gdje su atenski mladići polagali vojničku (efepsku) zakletvu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: