agnec

agnec (staroslavenski: jaganjac), u pravoslavnoj liturgiji, dio kvasnoga posvećenog kruha koji se prinosi kao žrtva; agnec u četvrtastom pečatu ima grčki natpis IXNH (Isus Krist pobjeđuje).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: