agnosticizam

agnosticizam (grčki: agnoston neshvatljivo), općenito mišljenje koje negira mogućnost spoznaje objektivno postojećeg svijeta. U filozofiji nazor prema kojemu je nemoguća spoznaja neosjetilnog i nepojavnog svijeta, posebice spoznaja Božje opstojnosti i ljudske duše. Prvi ga formulira engleski prirodoslovac Thomas Henry Huxley, smatrajući se agnostikom nasuprot metafizičarima, koje je smatrao gnosticima, prividnim poznavaocima nadosjetilnog svijeta. Po njemu je spoznatljivo samo ono što je dostupno osjetilnoj spoznaji i provjerljivo u prirodoznanstvenom iskustvu. Agnosticizam je povezan s pozitivizmom i empirizmom, a nije nužno ateističan. Oblici agnosticizma prisutni su u čitavoj povijesti filozofije (Piron, Sokrat, William Occam, Immanuel Kant, Auguste Comte, Herbert Spencer, Ludwig Wittgenstein i dr.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: