zamorci

zamorci (Cercopithecidae), por. uskonosih majmuna iz Afrike i Azije, duga repa, ličnih vrećica, zadnjičnih žuljeva. Trče na sve četiri noge, stupaju cijelim stopalom, kralježnica jednostavna. U z. se ubrajaju pravi z. (Cercopithecus), pavijani (Papio), sakati majmuni (Colubus), makaki (Macacus), vitki majmuni (Presbytis) i mandrili (Mandrillus). Pravi z. žive u trop. Africi. Duga repa i živih boja, nastanjuju krošnje drveća gdje se veru u velikim skupinama u potrazi za hranom (biljke, sitne životinje, jaja i sl.). Vrsta Macacus cynomolgus, podrijetlom s Jave, upotrebljava se u laboratorijskim istraživanjima. Na indij. vrsti M. rhesus istraživan je rezus-faktor (Rh-faktor).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: