AKA

AKA (akronim od njemačkog Ausfuhrkredit Aktiengesellschaft), specijalizirano dioničko društvo za kreditiranje njemačkog izvoza. Osnovano 1959. sa sjedištem u Frankfurtu na Majni. Kapital mu je dijelom državni, a dijelom komercijalnih banaka.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: