bruto nacionalni proizvod

bruto nacionalni proizvod, BNP, ukupna vrijednost proizvodnje dobara i usluga jedne zemlje tijekom jedne godine, uključujući i gospodarske odnose s drugim zemljama (saldo uvoza i izvoza). BNP je sintetski pokazatelj proizvodne moći zemlje. Iskazuje se na više načina: nominalno (u tekućim cijenama dobara i usluga dotične godine), realno (u stalnim cijenama neke osnovne godine kako bi se uklonio utjecaj inflacije) i per capita (ako se ukupna vrijednost nacionalnog proizvoda podijeli s brojem stanovnika zemlje, dobije se približan pokazatelj razine razvoja i potrošnje u njoj). → bruto domaći proizvod

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: