Cesarec, Rudolf

Cesarec, Rudolf, hrvatski matematičar (Zagreb, 2. III. 1889 – Zagreb, 29. XII. 1972). Profesor u Zagrebu, predstojnik Geometrijskog (1929–45) i Matematičkog zavoda (1942–44). Bavio se diferencijalnom geometrijom, neeuklidskom geometrijom, hiperboloidnom planimetrijom, gdje je uveo pojam ortogonâ (višekuta sa samim, ili gotovo samim, pravim kutovima), projektivnom geometrijom, posebno teorijom algebarskih krivulja u ravnini.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: