acidofilno mlijeko

acidofilno mlijeko, mlijeko dobiveno fermentativnim djelovanjem bakterije Lactobacillus acidophilus. Sadržava mliječnu i folnu kiselinu te antibiotičnu tvar laktocidin. Ima širok antimikrobni spektar te je korisno kod infekcija rezistentnih na sulfonamide i antibiotike.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: