Osler, William

Osler, William, kan. liječnik (Bond Head, 12. VII. 1849 – Oxford, 29. XII. 1919). Studirao na kan. i eur. sveučilištima. Na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu uveo kliničku nastavu interne medicine (1889), od 1904. prof. u Oxfordu. Bavio se os. istraživanjima trombocita, otkrio i opisao više vrsta bolesti. Napisao udžbenik interne medicine, pisao i o povijesti medicine te pokretao med. časopise (Modern Medicine i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: