Tomasović, Mirko

Tomasović, Mirko, hrvatski komparatist i prevoditelj (Split, 6. XI. 1938 – Zagreb, 7. V. 2017). Studij romanistike i komparativne književnosti diplomirao 1963. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1979. i doktorirao te radio na Odsjeku za komparativnu književnost 1971–99. Bio je redoviti član HAZU od 2000. Znanstveni je rad posvetio je komparatističkim istraživanjima hrvatske i romanskih književnosti, baveći se osobito razdobljem humanizma i renesanse. Bio je jedan od pokretača međunarodnih istraživanja recepcije Marulićeva djela. Važno mjesto u njegovu opusu zauzimaju prijevodi lirike i drama iz romanskih jezika, posebice s portugalskog. Važnija su mu djela: Komparatistički zapisi (1975), Marko Marulić Marul (1989), Poeti i začinjavci (1991), Marulološke rasprave (2002).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: