Krstulović, Boris

Krstulović, Boris, hrvatski arhitekt (Split, 9. II. 1932 – Zagreb, 28. XI. 2014). Diplomirao i doktorirao arhitekturu u Zagrebu, profesor na Građevinskom fakultetu (1958–2002). Autor mnogih stambenih, poslovnih i zgrada posebnih namjena (na primjer računalno-dispečerski centar “Elektroslavonije” u Osijeku). Nagrada “Vladimir Nazor” za životno djelo 2009.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: