Štalter, Pavao

P. Štalter, prizor iz filma Kuća br. 42
Štalter, Pavao, hrv. animator i scenograf (Karanac, kraj Osijeka, 25. XI. 1929). Jedan od prvaka Zagreb. škole crtanog filma. Majstor kolaža, sklon eksperimentiranju različitim tehnikama, u filmovima naglašava emocije i ugođaj. Ističe se njegov rad na filmovima Peti (1964), Maska crvene smrti (1969), Scabies (1970) i dr. Samostalno realizirao filmove Kutije (1968), Duša (1971), Konj (1972), Kuća br. 42 (1984) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: