Kalist III.

Kalist III. (pr. ime Alonso Borgia), papa od 1455– 1458. (Játiva, kraj Valencije, 31. XII. 1378 – Rim, 6. VIII. 1458). Imenovao dvojicu nećaka u kardinalski zbor, od kojih je jedan budući glasoviti papa → Aleksandar VI. Podupirao Jánosa Hunyadija i sv. Ivana Kapistrana pri obrani Beograda (1456), te alb. kneza Gjergja Kastriotija i bos. kralja Stjepana Tomaša u borbi protiv Turaka. Uveo običaj podnevne zvonjave kojom se kršćani pozivaju na molitvu za uspjeh općega križarskog pohoda protiv Osmanlija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: