Weizmann, Chaim

Chaim Weizmann
Weizmann, Chaim, izr. političar (Motyli, kraj Pinska, 27. XI. 1874 – Rehovot, 9. XI. 1952). Biokemičar po struci. Pronašao fermentacijski postupak za proizvodnju acetona i butanola. Predsj. Svj. cionističke organizacije od 1920. i Žid. agencije od 1929. Osnivač Žid. sveučilišta u Jeruzalemu. Njegovom zaslugom brit. je vlada u Balfourovoj deklaraciji 1919. prihvatila ideju o osnivanju žid. države u Palestini, što je potvrđeno i na međunar. konferenciji u San Remu 1922. Prvi predsj. Republike Izrael 1948–52.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: