Genadije I. Carigradski, sv.

sv. Genadije I. Carigradski
Genadije I. Carigradski, sv. (lat. Gennadius), biz. teolog i patrijarh (?, – 471). Sudionik na strani antiohijske teol. škole u kristološkim raspravama. Zastupao razlikovanje ljudske i božanske Kristove naravi; nastojao se pomiriti s protivnim egip. i sirijskim teol. tradicijama. Postao patrijarh Carigrada 458. po preporuci pape Leona I. (440–461). Sastavio kritiku anatema Ćirila iz Aleksandrije, napisanu protiv antiohijske škole i njihova učenja, optuživši ga za svetogrđe poistovjećivanja Kristove ljudske i božanske naravi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: