Petersen, Peter

Petersen, Peter, njem. pedagog (Grossenwiehe, kraj Flensburga, 26. VI. 1884 – Jena, 21. III. 1952). Prof. u Jeni (1923–1950), ravnatelj tamošnjega Pedagoškog instituta i sveuč. vježbaonice. Razvio škol. model, plan reforme i organizacije osnovne škole, koju je i primjenjivao i usavršavao u svojoj vježbaonici. Sastojao se os. od slobodnog rada u starosnim grupama prema tjednom radnom planu s društv.-odgojnim ciljem. Predstavnik reformne pedagogije; pod utjecajem filozofijske, kult. i soc. pedagogije. Starom modelu Herbartove racionalističke škole suprotstavio je vlastiti tip odgoja kao org. izraza života i njegova duha u zajednici. Gl. djela: Plan Jena (I–III); Opća odgojna znanost (I–III); Novoeuropski odgojni pokret.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: