Seliščev, Afanasij Matveevič

Seliščev, Afanasij Matveevič, rus. slavist (Volovo, 23. I. 1886 – Moskva, 6. XII. 1942). Dijalektolog, jedan od začetnika jezične makedonistike. Predavao u Kazan’u i Irkutsku, od 1921. voditelj slavističke katedre na Moskovskom sveučilištu. Autor uvoda u slav. poredbenu gramatiku i drugih djela. Smatra da je slav. pradomovina bila s od Karpatâ, u porječjima Visle, Dnjestra i Dnjepra, odakle su se od VI. st. proširili u druge krajeve.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: