Šeks, Vladimir

Vladimir Šeks
Šeks, Vladimir, hrv. pravnik i političar (Osijek, 1. I. 1943). Diplomirao pravo u Zagrebu 1966. Zamjenik općinskoga javnog tužioca u Vinkovcima 1967–69. Sudac Općinskoga suda u Osijeku 1970, zamjenik okružnoga javnog tužioca u Osijeku 1970–71. U vrijeme obračuna s → hrvatskim proljećem, otpušten s posla; odvjetnik 1972–81. Osuđen 1983. na 7 mjeseci zatvora zbog verbalnoga delikta. Suosnivač Jugoslav. helsinškoga komiteta za ljudska prava. Jedan od osnivača HDZ-a 1989. Zastupnik u Saboru od 1990, njegov dopredsjednik 1990–92. i 1995–2000. Javni tužitelj RH 1992. Dopredsj. vlade 1992–95. Predsj. Sabora od 2003. Djela: Delikt mišljenja, 1987; Rasprava o slobodi savjesti, 1988; Intimni dnevnik, 1988; Tmina zatvorskog sna, 1993; Opasna vremena, 1997; Izlazak iz hrvatske šutnje, 1999; Temeljci hrvatske državnosti, 2005.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: