adiaforon ili adiafora

adiaforon ili adiafora (grčki: adiáforos nerazličit), u stoičkoj i ciničkoj filozofiji, nešto indiferentno, ni zlo ni dobro, ni štetno ni korisno; što je u ćudorednom smislu ravnodušno. Prema stoiku Zenonu adiaforon je život i smrt, dostojanstvo i nedostojnost, užitak i bol, bijeda i bogatstvo, zdravlje i bolest i sl. Matija Vlačić Ilirik u polemici s Philipom Melanchthonom tvrdi u djelu O pravim i krivim adiaforama da u stvarima vjere nema adiafora (“srednjih stvari”).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: