Aesir

Aesir (jednina Ass), dvije grupe božanstava u skandinavskoj mitologiji. U starih Germana bili su ovi bogovi: Odin, vrhovni bog Aesira, Frigg, njegova žena, Tyr, bog rata i Thor, bog gromova. Od ostalih važniji su bili Balder, Jörd, Heimdall i Loki.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: