aficiranje

aficiranje (latinski: afficere napasti, utjecati), pojam iz Kantove filozofije: objektivni predmeti djeluju na naša osjetila potičući ih na aktivnost, te tako nastaju osjeti. Osjeti su, prema Kantu, građa koja se pretvara u iskustvo i spoznaju tek posredstvom apriornih oblikovnih funkcija svijesti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: