agapa

agapa, freske iz katakomba svetog Domicila
agapa (grčki: ljubav) 1. Nesebična i nečulna ljubav (prema Bogu). 2. Zajednička večera prvih kršćana, kao uspomena na Kristovu posljednju pashalnu večeru na kojoj je ustanovio sakramenat euharistije. U IV. stoljeću sabori u Kartagi i Laodiceji zabranili su agape u crkvama, nakon toga taj se običaj prenio na groblja; na Zapadu je poslije potpuno napušten, dok se na Istoku u izmijenjenu obliku zadržao sve do danas kao običaj na groblju; agapa predstavlja simbol zajednice i ljubavi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: