Amoroso, Andrea

Amoroso, Andrea, talijanski odvjetnik i arheolog (Rovinj, 14. IX. 1829 – Poreč, 19. II. 1910). Zagovornik iredentizma. U Poreču 1884. pokrenuo udrugu Società Istriana di archeologia e storia patria, kojoj je bio doživotni predsjednik. Bavio se pretpovijesnom i ranokršćanskom arheologijom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: