Amruš, Milan

Milan Amruš
Amruš, Milan, hrvatski političar (Brod na Savi, 1. X. 1848 – Zagreb, 26. V. 1919). Liječnik; nakon austrougarske okupacije BiH (1878) djelovao kao izvjestitelj za zdravstvo Zemaljske vlade u Sarajevu, a potom u Institutu za patologiju u Beču. Završivši studij prava (1890) uključuje se u politički život Hrvatske kao član Neodvisne narodne stranke; potom pristaša → Khuen-Héderváryja. Zastupnik u Hrvatskom saboru; zagrebački gradonačelnik (1890–92, 1904–10), predstojnik Odjela za bogoštovlje i nastavu (1910–12); zalagao se za osnutak Medicinskoga fakulteta u Zagrebu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: