Alah

Alah (arapski: Allah, od al-‘ilah jedini, pravi bog), vrhovno božanstvo u politeističkoj predislamskoj religiji arapskih plemenâ; u monoteističkom islamu, jedini Bog koji se ne rađa i koji ne rađa; vječan, nevidljiv, stvoritelj, svemogući, sveznajući. Arapsku riječ Alah preuzeli su i drugi muslimanski narodi; ušla je u mnoga teoforična imena (npr. Abdallah, od abd Allah Alahov rob).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: