Albely, Antun Ferdinand

Albely, Antun Ferdinand, hrvatski pravni pisac (Varaždin, 22. I. 1794 – Požun, danas Bratislava, 1. II. 1875). Studirao u Zagrebu, a doktorate iz prava i filozofije postigao 1823. u Pešti. Istodobno na Zagrebačkoj akademiji predaje grčki (1818–25) i suplent je za prirodno i opće javno pravo (1826–27). Profesor pravno-političkih znanosti od 1828. u Győru i od 1835. u Požunu, gdje nakon umirovljenja (1848) provodi ostatak života. Za zagrebačke studente prava sastavio udžbenik Osnove opće financijske znanosti (1822, objavljen 1996). Među prvima se u nas bavio filozofijom prava i objavio Predznanje pravne filozofije (1831). U oporuci iz 1871. ostavio je svoju biblioteku (571 svezak) knjižnici Pravoslovne akademije u Zagrebu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: