Ančić (Aničić), Ivan

Ančić (Aničić), Ivan, vjerski pisac (Lipa na Duvanjskom polju, 11. II. 1624 – Ancona, 24. VII. 1685). Bosanski franjevac, djeluje kao propovjednik i župnik u Velikoj, Našicama, Brodu i Beogradu, a u Bosni kao župnik u Duvnu i gvardijan u Rami. Zbog poslova Bosanske provincije više puta boravio u Italiji. Objavio nekoliko djela duhovnog sadržaja na hrvatskom i latinskom jeziku: Vrata nebeska i život vični (1678), Svitlost karstianska i slast duhovna (1679), Ogledalo misničko (1681) i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: