Andreis (Andronicus, Andrijević)

Andreis (Andronicus, Andrijević), trogirska patricijska obitelj. U vrelima se spominju od XIII. stoljeća. Tijekom prošlosti imali zapaženu ulogu u političkom, društvenom, crkvenom i kulturnom životu Trogira i Dalmacije. U XIII. stoljeću pristaše Šubića; krajem XIV. stoljeća pristaju uz Ladislava Anžuvinca; u vrijeme mletačke uprave Trogirom zauzimali vodeća mjesta u gradskoj upravi. Iz obitelji potječe niz književnika, znanstvenika, crkvenih dostojanstvenika i vojskovođa: pisac Dominik (1586 – 1658), humanisti Trankvil st. (umro početkom XVI. stoljeća), Fran Trankvil (1490 – 1571), Matej (oko 1480 – prva polovica XVI. stoljeća) i Nikola (umro oko 1583), latinist Ivan (1611 – 1681), ratnici Jakov (XV. stoljeće) i → Petar, povjesnik → Pavao, biskupi Petar (umro oko 1530) i Vinko (umro oko 1523) i mnogi drugi. Ogranci obitelji spominju se u Zadru, Šibeniku i Splitu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: