antropologija

antropologija (grčki: anthropos čovjek, logos znanost), znanost o čovjeku i njemu sličnim bićima (evolucijskim precima). Vrlo kompleksna znanost, koja se isprepleće s mnogim društvenim i prirodnim znanostima. Posebno se izdvaja filozofska antropologija, dok se u okviru opće antropologije razlikuju kulturna ili socijalna antropologija (uključuje područje arheologije, etnologije, društvene psihologije, sociologije, demografije, lingvistike i dr.) i fizička ili somatska antropologija (obuhvaća uglavnom biološku i medicinsku antropologiju). Biološka antropologija proučava nastanak ljudske varijabilnosti u prostoru (kroz studij ekoloških čimbenika) i vremenu (kroz studij evolucijskih čimbenika; paleoantropologija), istražuje analogije i razlike što se odnose na rase, konstitucijske biotipove, krvne grupe i ostala genetska obilježja. Medicinska antropologija proučava bolesnog čovjeka kao psihofizičku cjelinu, bavi se fizičkim, psihičkim, konstitucijskim i civilizacijskim utjecajima na nastanak bolesti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: