Apenini

Apenini (talijanski: Appennino), planinski niz koji se pruža duž Apeninskog poluotoka i na sjever Sicilije u dužini od oko 1400 km. Na krajnjem sjeverozapadu spajaju se s Alpama, pružaju se u smjeru jugoistoka do Calabrije gdje skreću na jug, dok se krajnji dio na Siciliji pruža prema zapadu. Građeni su pretežno od vapnenaca, lapora, pješčenjaka i škriljevaca. Na zapadnoj strani ostaci tercijarnog i pleistocenskog vulkanizma; danas brojna topla vrela, fumarole i solfatare, vulkani (→ Vezuv i → Etna), potresi. Tragovi pleistocenske glacijacije, danas nema ledenjaka. Osnovna podjela, prema građi i reljefu, na Sjeverne, Srednje i Južne Apenine. Detaljnija podjela izdvaja pojedine planinske lance. Najviši vrh je Corno Grande (2914 m) u planinskom lancu Apenini Abruzzese, Srednji Apenini. Izrazite klimatske razlike vlažnijih zapadnih i sušnijih istočnih padina; razvodnica su Jadranskog i Jonskog s Tirenskim i Ligurskim morem, a rijeke koje izviru u Apeninima uglavnom su kratka toka; najdulje su Tiber i Arno. Brojna raštrkana mala jezera, najveće je Trasimeno sa 128 km2, preko 200 umjetnih jezera radi natapanja i hidroenergije. Niži dijelovi Apenina uglavnom su obrađeni, slijede šume i planinski pašnjaci. Apeninima prolaze brojne prometnice: važniji prijevoji Giovi (472 m) i Futta (903 m), te poznati → Apeninski tunel.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: