arija

arija (talijanski: aria, od srednjovjekovnog latinskog: aera, od grčkog: aer zrak), višedijelna vokalna skladba za solo glas uz instrumentalnu (obično orkestralnu) pratnju; oznaka za melodijske dijelove u suitama → Johanna Sebastiana Bacha. Može biti samostalna ili dio opere, kantate, oratorija, po obliku i ustroju trodijelna (ABA) da capo (“od početka”, treći dio je ponavljanje prvoga), di bravura ili koloraturna (tehnički vrlo razvijena, koloraturama ukrašena, obično u brzom tempu, izražava snažne osjećaje, izvodi je prima donna ili primo uomo), cantabile (pjevna, polagana, mirna, izraz bola, tuge, čežnje i sl.), di mezzo carattere (polagana tempa, izraz ljupkog, umiljatog), buffo (humoristična), da chiesa (crkvena), d’imitazione (oponašanje ptičjeg pjeva, lovačkih rogova i sl.), concertata (s bogatije razrađenom pratnjom) i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: