Auersperg, Herbart VIII.

Auersperg, Herbart VIII., zapovjednik Hrvatske vojne granice (Beč, 15. VI. 1528 – Budački, 22. IX. 1575). Od 1557. vrhovni kapetan u Senju; od 1560. zapovjednik Hrvatske vojne granice. Istakao se u protuturskim borbama 1560. i 1566; poginuo sprječavajući turske prodore. Pridonio boljem ustroju Vojne granice.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: